post-fbSECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

1.1 Campania promotionala „Castiga o bicicleta care coloreaza strada!” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre agentia de marketing MEDIAPOST HIT MAIL S.A. (denumita in continuare „Organizator”), persoana juridica romana cu un capital social subscris si varsat de 114.285 lei, cu sediul in Bucuresti, str. Siriului Nr. 42-46, et. 3, sectiunea 1, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8295/2000, avand CIF RO13351917, operator de date cu caracter personal conform notificarii nr. 298/08.07.2008, astfel cum a fost modificata ulterior, reprezentata de Dl. Marian Seitan, in calitate de Director General in numele S.C. MACROMEX S.R.L., cu sediul in Str. Inginerilor Tei, nr 8, bl T31B, Ap 59, Sector 2,  Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/28161/1993, CUI RO5052558, Tel: +40-21 206.69.00 (denumita in continuare „Macromex”)

1.2 Campania se deruleaza cu sprijinul S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. cu sediul in Strada Coralilor nr.22, Cladirea Infinity, Oval B, Etajul 1, Sector 1, Cod postal 013329, Bucuresti, cod fiscal: 11201891, nr. inregistrare la Registrul Comertului: J40/10637/1998, reprezentata legal de dl. Rainer Schlang, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si de dna. Lora Prahova, in calitate de Administrator, reprezentand entitatea ce comercializeaza produsele participante.

1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru Participanti. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe www.la-strada.com, https://www.facebook.com/lastradagelato si www.omv.ro, cat si prin punerea la dispozitie in fiecare statie de distributie carburanti apartinand  OMV Petrom Marketing SRL de pe intreg teritoriul Romaniei si operate sub brandul OMV participante la Campanie, mentionate in Anexa 1 „Lista Benzinariilor” pe intreaga durata a Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe www.la-strada.com, https://www.facebook.com/lastradagelato si www.omv.ro, cat si prin punerea la dispozitie in fiecare statie de distributie carburanti apartinand  OMV Petrom Marketing SRL de pe intreg teritoriul Romaniei si operate sub brand OMV participante la Campanie , mentionate in Alexa 1 „Lista Benzinariilor”  .

Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Campanie. Campania va putea fi intrerupta/ incetata de catre Organizatori, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora, al modificarii Regulamentului sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de imposibilitatea de a continua din motive independente de vointa lor; acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor, pe aceleasi canal de informare.

Anexele sau actele aditionale al Regulamentului Oficial fac parte integrata din acesta.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in reteaua de statii de distributie carburanti apartinand OMV Petrom Marketing SRL, operate sub brand OMV, conform Anexei 1, cu incepere la data de 01.05.2014 ora 00:00:01 si incheiere la data de 31.05.2014 ora 23:59:59, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La aceasta Campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul in Romania (denumiti in continuare „Participanti”) care pana la data inceperii Campaniei, respectiv 01.05.2014, au implinit varsta de 18 ani.

4.2. Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajatii S.C. MACROMEX S.R.L., angajatii Organizatorului si ai OMV Petrom Marketing si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.3. Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si  neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 5. PACHETUL PROMOTIONAL PARTICIPANT

5.1. Produsele participante la promotie:

1. LA STRADA SORBET CAPSUNI 120ML

2. LA STRADA SORBET MANGO 120ML

3. LA STRADA SORBET COACAZE 120ML

4. LA STRADA ALUNE 120ML

5. LA STRADA CAPPUCINO 120ML

6. LA STRADA CIOCOLATA 120ML

7. LA STRADA CARAMEL 120ML

8. LA STRADA MINT&CHOCOLATE 120ML

9. LA STRADA YOGURT&CHERRY 120ML

5.2. La Campanie participa doar produsele mentionate mai sus, furnizate de Macromex si care sunt  comercializate in reteaua statiilor de distributie carburanti operate sub brand OMV.

 

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Participantii la prezenta Campanie trebuie:

6.1.  Sa achizitioneze in perioada Campaniei (01.05.2014 – 31.05.2014) din reteaua statiilor de distributie carburanti apartinand OMV Petrom Marketing SRL si operate sub brand OMV oricare din produsele descrise la sectiunea 5, participante la promotie;

6.2. Sa razuiasca cardul primit la casa de marcat din statie dupa achiztionarea unui produs participant in promotie pentru a verifica daca este sau nu castigatorul unui premiu pus in joc;

6.3. Pe cardurile razuibile exista unul din urmatoarele texte:

  • “Ai castigat o inghetata!”
  • “Ai castigat o BICICLETA!”
  • “Mai incearca!”

6.4. Premiile vor fi validate pe loc de catre angajatii OMV Petrom Marketing SRL din statiile de distributie carburanti operate sub brand OMV pe baza cardului razuit, castigator, de catre Participant, cat si pe baza bonului fiscal care atesta cumpararea produsului participant in perioada campaniei.

6.5. Daca sub banda razuibila de pe card Participantul gaseste mesajul „Ai castigat o inghetata!”, atunci inseamna ca acesta a castigat 1 bucata inghetata LA STRADA din sortimentele participante la promotie – Participantul are dreptul sa isi aleaga aroma dorita, in masura in care aceasta este disponibila pe stoc in statia respectiva. Pentru acordarea premiului, cardul razuibil castigator va fi pastrat de catre angajatul din statia OMV ca dovada a atribuirii premiului. Premiul castigat se acorda pe loc, pe baza semnarii unui proces verbal de predare-primire [vezi Anexa 2 – Proces Verbal Predare-Primire], care atesta inmanarea premiului de catre angajatii din statia de distributie carburanti operata sub brand OMV si primirea lui de catre Participant.

6.6. Daca sub banda razuibila Participantul gaseste mesajul „Ai castigat o BICICLETA!”, atunci inseamna ca acesta a castigat 1 bucata BICICLETA LA STRADA. Cardul razuibil castigator va fi semnat si stampilat de catre angajatul din statia de distributie carburanti operata sub brand OMV. Castigatorul trebuie sa pastreze bonul fiscal sau copia acestuia ce atesta achizitionarea unui produs participant in perioada promotiei si cardul razuibil castigator semnat si stampilat pana la intrarea in posesia premiului.  Participantul castigator va primi de la angajatul OMV un InfoCard in care va gasi detaliile pentru intrarea in posesia premiului. Textul de pe InfoCard va fi:

Felicitari! Ai castigat o bicicleta care coloreaza strada!

 

Pentru a intra in posesia premiului tau, te rugam sa urmezi pasii de mai jos:

1. Trimite, pana pe 10 iunie 2014, la adresa de mail promotie@mhmr.ro sau la numarul de fax 0212070057:

– copia bonului fiscal care atesta ca ai achizitionat o inghetata La Strada in perioada promotiei, 

– cardul razuibil castigator semnat si stampilat de catre angajatul statiei OMV din care ai participat,

– o copie a unui act de identitate valabil.

2. Pe langa documentele de mai sus, este foarte important sa ne comunici si un numar de telefon valabil la care te putem contacta pentru a stabili toate detaliile inmanarii premiului.

3. Dupa ce primim toate datele de la tine si te va lidam ca si castigator iti vom trimite premiul in maxim 30 de zile lucratoare de la finalizarea promotiei. 

4. Cand premiul ajunge la tine vom semna un proces verbal de predare primire si ne vei preda cardul razuibil castigator semnat si stampilat de angajatul statiei in care te-ai inscris.

 

Iti multumim mult pentru participare si te felicitam inca o data,

Echipa La Strada

 

6.6.1 Premiul va fi expediat Castigatorului in termen de 30 zile lucratoare de la finalizarea promotiei. La inmanarea premiului, Castigatorul va semna un proces verbal de predare-primire (Anexa 3) si va preda cardul razuibil castigator semnat si stampilat.

6.6.2 Castigatorii premiilor constand in biciclete vor trimite pana cel tarziu la data de 10 iunie 2014, la adresa de mail promotie@mhmr.ro sau la numarul de fax 0212070057, copia bonului fiscal ce atesta achizitionarea unui produs participant in perioada promotiei, cardul razuibil castigator semnat si stampilat ce confirma castigarea unei biciclete si copia CI valabile, mentionand si numarul de telefon la care poate fi contactat. Pentru contactare, se vor realiza maxim 3 incercari de luni pana vineri in intervalul 10:00 – 17:00. In cadrul apelului telefonic castigatorului i se va solicita adresa la care doreste sa fie expediat premiul. In cazul in care Organizatorul nu poate contacta castigatorul la numarul de telefon declarat (nu raspunde, numar gresit, numar nealocat etc.) sau nu primeste in termenul comunicat documentele solicitate, premiul nu se va acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

6.7. Un card razuibil castigator nu poate da dreptul la mai mult de o inghetata sau o Bicicleta acordate ca premiu.    In cadrul Campaniei, un Participant poate castiga mai multe premii. Premiiile se acorda in limita stocului disponibil in statiile de distributie carburanti participante la promotie [vezi Anexa 1 „Lista Benzinariilor”]. Nu se va acorda contravaloarea premiilor in bani.

6.8. Imediat dupa inmanarea premiului, Organizatorul este eliberat de orice obligatie, nascuta in temeiul prezentului Regulament, fata de participantul castigator.

6.9. Lista castigatorilor va fi publicata in termen de maxim 30 zile de la sfasitul promotiei pe site-ul www.la-strada.com, https://www.facebook.com/lastradagelato si www.omv.ro.

6.10 Toate cardurile razuibile castigatoare si procesele verbale aferente acordarii premiilor constand in inghetate La Strada vor fi trimise de catre angajatii din statiile de distributie operate sub brand OMV participante la sediul Organizatorului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei. Acestea vor ajunge in final in posesia S.C. MACROMEX S.R.L.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1 Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt:

–          1290 de premii corespunzatoare mesajului  “Ai castigat o inghetata!” , constand intr-un produs inghetata in valoare de 8.99 lei fiecare, inclusiv TVA;

–          10 premii corespunzatoare mesajului  “Ai castigat o Bicicleta!”, constand intr-o Bicicleta personalizata LA STRADA – Bicicleta pliabila Dahon S.U.V in valoare de 1450 lei fiecare, inclusiv TVA.

Valoarea totala a premiilor este de 26097.1 lei, inclusiv TVA.

Contravaloarea impozitului pe castigul din premiile constand in Biciclete LA STRADA este de 1619 lei.

 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1. Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

8.2.    Organizatorul si celelalte entitati implicate in Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor dupa acordarea acestora. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial.

8.3.    Din momentul semnarii, de catre Participantul castigator, a procesului verbal de predare-primire  a premiului Organizatorul este eluberat de orice obligatie fata de acesta.

8.4.    In cazul in care Organizatorul constata, ulterior inmanarii premiului, ca Participantii castigatori nu au indeplinit toate conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, acestia isi rezerva dreptul de a-i invalida (cu consecinta neinmanarii premiului), respectiv de a cere repunerea in situatia anterioara, prin reintrarea in posesia premiului deja inmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator, daca este cazul. In aceste circumstante, Organizatorului nu ii va putea fi retinuta raspunderea si nu vor datora daune – interese pentru prejudiciu.

8.5. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public pe site-ul www.la-strada.com, https://www.facebook.com/lastradagelato si www.omv.ro.

8.6. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior incheierii acestei Campanii. Data limita de revendicare a premiilor este 15.06.2014.

8.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

8.8. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

 

SECTIUNEA  9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

9.1.        Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

9.2.         La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite pe adresa SC Mediapost Hit Mail SA, Str. Siriului, nr 42-46, et. 3, Sector 1, Bucuresti o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

9.3.         Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 10.  INCETAREA CAMPANIEI

10.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului  din motive independente de vointa sa, de a o continua.

* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea / partile sa-si indeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

10.2     Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC Mediapost Hit Mail SA, Str. Siriului, nr 42-46, et. 3, Sector 1, Bucuresti, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei tuturor castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul si/sau co-Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

11.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

       SECTIUNEA 12. TAXE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Promotiei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

De la data transferului premiului in posesia castigatorului, toate cheltuielile legate aferente acestora revin castigatorului.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

13.1. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru Participanti. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea www.la-strada.com, https://www.facebook.com/lastradagelato si www.omv.ro , cat si prin punerea la dispozitie in fiecare statie de distributie carburanti apartinand  OMV Petrom Marketing de pe intreg teritoriul Romaniei si operate sub brand OMV participante la Campanie [vezi Anexa 1 „Lista Benzinariilor”], pe intreaga durata a Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice www.la-strada.com, https://www.facebook.com/lastradagelato si www.omv.ro, cat si prin punerea la dispozitie in fiecare statie de distributie carburanti apartinand  OMV Petrom Marketing SRL de pe intreg teritoriul Romaniei si operate sub brand OMV participante la Campanie [vezi Anexa 1 „Lista Benzinariilor”]

13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

13.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in 4 exemplare originale.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

LISTA STATIILOR DE DISTRIBUTIE CARBURANTI OPERATE SUB BRAND OMV PARTICIPANTE

la

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Castiga o bicicleta care coloreaza strada!

Perioada de desfasurare a Campaniei: 1 Mai 2014 – 31 Mai 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

PROCES VERBAL PREDARE – PRIMIRE PREMIU

 

 

 

Incheiat astazi ___/___/2014 in 2 exemplare,  intre SC Mediapost Hit Mail SA cu sediul in Bucuresti, str. Siriului Nr. 42-46, et. 3, sectiunea 1, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8295/2000, avand CIF RO13351917, in calitate de Organizator al Campaniei „Castiga bicicleta care coloreaza strada!” SA, predand prin intermediul S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. cu sediul in Strada Coralilor nr.22, Cladirea Infinity, Oval B, Etajul 1, Sector 1, Cod postal 013329, Bucuresti, cod fiscal: 11201891, nr. inregistrare la Registrul Comertului: J40/10637/1998

si

D-l/D-na _____________________________ in calitate de castigator al Campaniei „Castiga bicicleta care coloreaza strada!”.

 

Subsemnatul _______________________ declar ca am primit premiul castigat in concurs constand intr-o inghetata LA STRADA, sortimentul ales de catre mine.

 

De asemenea, am predat cardul razuibil castigator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am predat,                                                                                                            Am primit,

S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L.                                               CASTIGATOR _____________________

 

……………………                                                                                                                   …………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3

PROCES VERBAL PREDARE – PRIMIRE PREMIU

 

 

 

Incheiat astazi ___/___/2014 in 2 exemplare,  intre SC Mediapost Hit Mail SA cu sediul in Bucuresti, str. Siriului Nr. 42-46, et. 3, sectiunea 1, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8295/2000, avand CIF RO13351917, in calitate de Organizator al Campaniei „Castiga bicicleta care coloreaza strada!” SA,

 

si

 

D-l/D-na _____________________________ in calitate de castigator al Campaniei „Castiga bicicleta care coloreaza strada!”, numar bon ____________________, data bon _______________________, avand domiciliul in: Str. _____________________________, bl. _______, Sc. ______, Ap. ______, Loc. ______________, judet ______________, legitimat(a) cu BI/CI seria ____, nr. ____________, CNP____________________

 

Subsemnatul _______________________ declar ca am primit premiul castigat in concurs constand intr-o bicicleta LA STRADA, sortimentul ales de catre mine.

 

De asemenea, am predat cardul razuibil castigator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am predat,                                                                                                             Am primit,

SC Mediapost Hit Mail SA                                                                 CASTIGATOR

 

……………………                                                                                                      …………………………………..